ทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล ทะเบียนประมูล ทะเบียนรถ เลขทะเบียน ทะเบียนผลรวม ผลรวมดี ป้ายทะเบียน ป้ายทะเบียนสวย รับซื้อทะเบียนราคาสูง ทะเบียนมงคล ทะเบียนสวย
เลือกอักษรทะเบียนตามวันเกิด

เลือกอักษรทะเบียนตามวันเกิด

 

หากเกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงเลข 1 และ 5 และควรใช้เลข 2 และ 6 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ก ข ค ฆ ง โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 1

หากเกิดวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงเลข 2 และควรใช้เลข 1 และ 3 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3

หากเกิดวันพุธ (กลางวัน) ควรหลีกเลี่ยงเลข 3 และ 8 และควรใช้เลข 4 และ 2 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ฎ ฏ ฐ ท ฒ ณ โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3

หากเกิดวันพุธ (กลางคืน) ควรหลีกเลี่ยงเลข 4 และ 5 และควรใช้เลข 8 และ 7 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ย ร ล ว โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 3 และ 5

หากเกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงเลข 7 และควรใช้เลข 5 และ 4 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 7

หากเกิดวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยงเลข 7 และ 8 และควรใช้เลข 6 และ 5 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ศ ษ ส ห ฬ ฮ โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 8

หากเกิดวันเสาร์ ควรหลีกเลี่ยงเลข 4 และ 6 และควรใช้เลข 8 และ 7 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ข ฃ ค ฆ ง ญ ฬ โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 8

หากเกิดวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงเลข 5 และควรใช้เลข 9 และ 1 และหลีกเลี่ยงตัวอักษร ฉ ผ ฝ ฟ ฬ โดยเลขตัวสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 1


 
หน้าแรก         |         ทะเบียน          |         เบอร์มงคล          |         วิธีการชำระเงิน          |         ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา
https://m.facebook.com/ttabien
twitter
[email protected]
081-451-5156 , 081-789-4424
@tabien (มี@)
เอกสารประกอบการซื้อขายทะเบียน
  1.แบบคำขออื่นๆ
  2.หนังสือมอบอำนาจ
  3.ประกาศขั้นตอนการนำเนินการทะเบียน
  4.หนังสือยินยอม
  5.แบบคำขอโอนและรับโอน
  6.บันทึกการตรวจสอบรถ
  7.แบบคำขอจดทะเบียนรถ
  8.บันทึกตรวจสภาพรถ
  9.หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
Copyright 2016 ttabien.com