ทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล ทะเบียนประมูล ทะเบียนรถ เลขทะเบียน ทะเบียนผลรวม ผลรวมดี ป้ายทะเบียน ป้ายทะเบียนสวย รับซื้อทะเบียนราคาสูง ทะเบียนมงคล ทะเบียนสวย
วิธีการหาผลรวมเลขและตัวอักษรคือการบวกเลขและแปลงค่าตัวอักษร

วิธีการหาผลรวมเลขและตัวอักษรคือการบวกเลขและแปลงค่าตัวอักษรก่อนที่จะนำมาบวกกัน โดยมีการแปลงค่าตัวอักษรตามลำดับต่อไปนี้:

ตัวอักษร ก, ด, ถ, ท, ภ แปลงเป็นเลข 1

ตัวอักษร ข, บ, ป, ง, ช แปลงเป็นเลข 2

ตัวอักษร ต, ฒ, ฆ แปลงเป็นเลข 3

ตัวอักษร ค, ธ, ร, ญ, ษ แปลงเป็นเลข 4

ตัวอักษร ฉ, ณ, ฌ, น, ม, ห, ฮ, ฎ, ฬ แปลงเป็นเลข 5

ตัวอักษร จ, ล, ว, อ แปลงเป็นเลข 6

ตัวอักษร ศ, ส แปลงเป็นเลข 7

ตัวอักษร ย, ผ, ฝ, พ, ฟ แปลงเป็นเลข 8

ตัวอักษร ฐ แปลงเป็นเลข 9

เมื่อแปลงค่าตัวอักษรเรียบร้อยแล้ว ให้นำเลขทั้งหมดมาบวกกันเพื่อหาผลรวม ซึ่งผลรวมนี้คุณสามารถนำมาเปรียบเทียบกับความหมายตามรายละเอียดด้านล่างเพื่อดูว่าเลขทะเบียนรถของคุณอยู่ในกลุ่มเลขดีมาก ดีหรือเลขไม่ดี

ผลรวมเลขดีมาก: 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54

ผลรวมเลขดีปานกลาง: 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53

ผลรวมเลขธรรมดา: 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48

 

 

 

ความหมายเลขทะเบียนรถ 0-9

ก ด ถ ท ภ ฤ 1

ข บ ป ง ช 2

ต ฑ ฒ ฆ 3

ค ธ ร ญ ษ 4

ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ 5

จ ล ว อ 6

ซ ศ ส 7ย ผ ฝ พ ฟ 8

ฏ ฐ 9


 
หน้าแรก         |         ทะเบียน          |         เบอร์มงคล          |         วิธีการชำระเงิน          |         ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา
https://m.facebook.com/ttabien
twitter
[email protected]
081-451-5156 , 081-789-4424
@tabien (มี@)
เอกสารประกอบการซื้อขายทะเบียน
  1.แบบคำขออื่นๆ
  2.หนังสือมอบอำนาจ
  3.ประกาศขั้นตอนการนำเนินการทะเบียน
  4.หนังสือยินยอม
  5.แบบคำขอโอนและรับโอน
  6.บันทึกการตรวจสอบรถ
  7.แบบคำขอจดทะเบียนรถ
  8.บันทึกตรวจสภาพรถ
  9.หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
Copyright 2016 ttabien.com