ทะเบียนสวย ทะเบียนมงคล ทะเบียนประมูล ทะเบียนรถ เลขทะเบียน ทะเบียนผลรวม ผลรวมดี ป้ายทะเบียน ป้ายทะเบียนสวย รับซื้อทะเบียนราคาสูง ทะเบียนมงคล ทะเบียนสวย
วิธีดำเนินการจดทะเบียน

กรณีรถใหม่ป้ายแดง


1. รับเอกสารได้ที่กรมการขนส่งทางบก (หมอชิต)
2. เซ็นเอกสารในช่องผู้รับโอน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
3. นำเอกสารส่งตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อทำการจดทะเบียนต่อไป

 

เอกสารที่ต้องใช้

เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้

หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 

สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 

 ลงนามในเอกสาร ในเอกสารทุกฉบับให้สมบูรณ์

 ส่งมอบโชว์รูมที่ออกรถ 

ขั้นตอนการยื่นสลับป้าย
เอกสารที่ต้องใช้

สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา) 

สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา) 

กรอกเอกสารใน ใบคำขอ (อื่นๆ) 
ระบุเพื่อขอทำการสลับป้ายทะเบียนรถ
จากหมายเลขทะเบียน.................เป็น................ 

หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ 

ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล

ยื่นตรวจเอกสารที่ ชั้น 2 อาคาร 2 ช่องขวาสุด ( ข้างช่อง 1 ติดกับเคาเตอร์ตำรวจจราจร )

ดำเนินการตัดเลขที่ ชั้น 4 อาคาร 2 

นำเอกสารทั้งหมดมายื่นที่ ช่อง 36 อาคาร 2 ชั้น 2 จะได้รับใบรับเรื่องจากกรมการขนส่งทางบก ให้รอ 3-5 วัน วันทำการ โดยสามารถโทรมาตรวจสอบว่าเรื่องเสร็จหรือไม่ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในใบรับเรื่อง 3 - 5 วัน

เมื่อเรื่องเสร็จให้นำใบรับเรื่อง กลับมายื่นที่ช่อง 36 จะได้รับบัตรคิว เพื่อรอชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 1,775 บาท ที่ช่อง 32 - 35 

รอเรียกชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จให้นั่งรอใบเสร็จรับเงิน , สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และแผ่นป้ายวงกลม   

ให้นำใบเสร็จรับเงินไปรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเดิมไปเปลี่ยนด้วย   

กรณีรถจัดไฟแนนซ์อยู่ ต้องเพิ่มเติมเอกสารดังนี้

สำเนาหนังรับรองบริษัท (ไฟแนนซ์) 

หนังสือมอบอำนาจจาก ไฟแนนซ์

หนังสือยินยอม
- ผู้เช่าซื้อลงนามในช่องผู้ขอใช้
- ไฟแนนซ์ ลงนามในช่องผู้ยินยอม


 
หน้าแรก         |         ทะเบียน          |         เบอร์มงคล          |         วิธีการชำระเงิน          |         ติดต่อเรา
 
ติดต่อเรา
https://m.facebook.com/ttabien
twitter
[email protected]
081-451-5156 , 081-789-4424
@tabien (มี@)
เอกสารประกอบการซื้อขายทะเบียน
  1.แบบคำขออื่นๆ
  2.หนังสือมอบอำนาจ
  3.ประกาศขั้นตอนการนำเนินการทะเบียน
  4.หนังสือยินยอม
  5.แบบคำขอโอนและรับโอน
  6.บันทึกการตรวจสอบรถ
  7.แบบคำขอจดทะเบียนรถ
  8.บันทึกตรวจสภาพรถ
  9.หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
Copyright 2016 ttabien.com